Tvoříme present continuous tense

Když se s žáky učíme tvořit present continuous tense, tak napřed začneme jeho formou. Pomocí prezentace vysvětlím, jak se tento čas tvoří a pak daný tvar pečlivě procvičujeme. V následující…

Read more »

Přítomný čas průběhový

V šesté lekci učebnice Project 1 žáci poprvé narazí na přítomný čas průběhový. V tomto příspěvku bych Vám rád nabídl dva pracovní listy, které používám, aby žáci pochopili, formu a…

Read more »

Present simple and continuous drill

Následující jednoduchá presentace slouží k drilování a procvičování přítomného času prostého a průběhového. Použití je velice jednoduché. Promítněte jednotlivé snímky a poprvé vyvolejte jednoho žáká, aby řekl správnou větu ve…

Read more »
Present simple or continuous vysvětlení

Present simple and continuous

Učení rozdílu mezi přítomným čase prostým a průběhovým je asi nejčastější gramatický jev, který se na základní škole učí. Velkou otázkou je, zda je tato gramatika až tak užitečná, ale…

Read more »

Present tenses test

V lekci 2 projectu 2 se učí rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým. Zde je malý test, kde můžete zjistit, zda vaši žáci probírané učivo zvládli. Na straně 1…

Read more »