Unit 2 – Visual Vocabulary Revision

Project 2 Unit 2 Visual Vocabulary Revision

Gabriel Wyner ve své knize Fluent Forever tvrdí, že by se žáci měli učit všechna slovíčka bez překladu a pouze pomocí obrázků. Dle jeho teorie, když si slovíčka navážeme na obrázky, dochází k jejich rychlejšímu učení a následnému vybavování. Podle teorie o Dual Coding má do jisté míry pravdu. Pokud je slovo spojeno s výstižným obrázkem, člověk si je zapamatuje mnohem lépe. Bohužel v jazyce je velké množství slov, která není možné napojit na vhodný obrázek. Ale i tak bychom měli maximálně využívat vizuální podpory.

Proto jsem vytvořil následující stránky pro rychlé opakování slovní zásoby z učebnice Project 2, Unit 2. V následujících cvičeních jsou zahrnuta všechna slovíčka, která se dala nějakým vhodným způsobem graficky vyjádřit.

Unit 2A

V tomto cvičení si můžete zopakovat slova: calf, cat, coach, cow, dog, duck, duckling, foal, goat, horse, kid, kitten, lamb, listen to, mime, pig, pigeon, piglet, puppy, sheep, trip.

Unit 2B

V tomto cvičení si můžete zopakovat slova: bone, dinosaur, glue, guard, I´m stuck, in the afternoon, instruction, look for, model, mouth, move, sorry.

Unit 2C

V tomto cvičení si můžete zopakovat slova: bark, bat, camel, crocodile, dolphin, eagle, egg, elephant, fox, frog, giraffe, ground, group, hippopotamus, hole, insect, in the morning, kangaroo, lizard, love, meerkat, monkey, mouse, pair, plant, poisonous, scorpion, shark, size, southern, stripe, tiger, water, wildlife park, work, zebra.


Unit 2D

V tomto cvičení si můžete zopakovat slova: come with, den, down, fall, farmyard, follow me, nut, pond, put out the rubbish, road, sky, stop, village, wash up, wife and husband.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *