Project 1 Unit 6 – online cvičení

Project 1 unit 6 online

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Avšak v období, kdy jsme zrovna probírali Unit 6, jsme se konečně mohli vrátit k normální výuce, a proto zde nenajdete tolik materiálů, jako v jiných lekcích.

Cvičení na slovní zásobu:

Pro tvorbu cvičení na slovíčka jsem použil nástroj wordwall.net , který funguje velmi spolehlivě a tvorba cvičení je jednoduchá. Jediný problém je, že pokud se přihlásí více žáku najednou, tak se stává, že server chvíli nefunguje. Proto je lepší zadávat tato cvičení za domácí úlohu než v online hodinách.

Unit 6A

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Matching on Wordwall

Unit 6B

V současné chvíli nejsou žádná cvičení k dispozici.

Unit 6C

V současné chvíli nejsou žádná cvičení k dispozici.

Unit 6D

V současné chvíli nejsou žádná cvičení k dispozici.

Online cvičení na gramatiku

HAVE GOT a VERB TO BE

Překlady

BE a HAVE GOT – přetáhněte překlady těchto dvou sloves na správná místa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *