Project 1 Unit 4 – online cvičení

Project 1 Unit 4 Online materials

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Pomocí těchto cvičení si žáci mohou procvičovat slovní zásobu i gramatiku.

Cvičení na slovní zásobu:

Pro tvorbu cvičení na slovíčka jsem použil nástroj wordwall.net , který funguje velmi spolehlivě a tvorba cvičení je jednoduchá. Jediný problém je, že pokud se přihlásí více žáku najednou, tak se stává, že server chvíli nefunguje. Proto je lepší zadávat tato cvičení za domácí úlohu než v online hodinách.

Unit 4A

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 4A

Unit 4B

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 4B

Přiřazování – druhá polovina slovíček

Následující cvičení obsahuje druhou polovinu slovíček z Unitu 4B

Project 1 Unit 4B part 2

Unit 4C

V současné chvíli nejsou žádná cvičení k dispozici.

Unit 4D

V současné chvíli nejsou žádná cvičení k dispozici.

Online cvičení na gramatiku

Present simple

V následujících cvičeních žáci procvičují present simple v oznamovacích větách.

Present simple 1 – Doplňte daná slovesa do vět

Present simple – listening – Poslouchejte a doplňte chybějící informace

Present simple listening 2 – Poslouchejte a doplňte chybějící slova ve správném tvaru

Present simple 2 – vytvořte z daných slov věty v present simple

Present simple song – poskládejte slova do správného pořadí

Present simple dictation – poslouchejte a doplňte do mezer chybějící slova

Present simple 3– klikněte na správné odpovědi

Present simple 4 – Klikněte na správné odpovědi

Sloveso HAVE GOT v otázkách i oznamovacích větách

Present simple mix – vytvořte věty v present simple

Present simple questions – dictation – poslouchejte a doplňte chybějící slova

Present simple mix 2– Přetahejte slova do správných rámečků

Present simple questions – dictation 2 – poslouchejte a doplňte chybějící slova

Present simple mix 3 – Dejte slovesa do správného tvaru

Present simple mix 4 – přetahejte slova do správného pořadí

Present simple questions – Přetahejte slova do správného pořadí

Present simple questions 2 – přetahejte slova do správného pořadí

Prepositions of Time

Prepositions of Time – doplňte do vět předložky ON a AT

Telling time

Telling time – napište, kolik je hodin

Telling time 1

Telling time

Telling time 2

Telling time

Překlady

V současné chvíli nejsou žádná cvičení k dispozici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *