Letter from Greg

Jestli mi na učebnici Happy Street něco doopravdy vadí, tak to jsou chybějící nahrávky k dopisům od Grega. Dopisy jsou v každé lekci a shrnují probrané téma a slovní zásobu dané lekce. Proto je škoda, že žáci si nemohou nacvičit čtení a poslech těchto textů.

Naštěstí existuje služba Fiverr.com a tam Vám za pět dolarů načte kdokoliv cokoliv. Proto jsem si zde objednal nahrávky všech dopisů od Grega a ty následně zpracoval do cvičení.

Úplně na začátek žákům pouštím paused recording. Žáci si otevřou učebnici, poslouchají a v mezerách opakují, co slyšeli.

Ve druhé nahrávce žáci slyší znovu anglický text a po něm i český překlad. Po českém překladu žáci řeknou to, co slyšeli v angličtině. Když pouštíte nahrávku poprvé, je vhodné, aby žáci zároveň i text viděli. Při další opakováních už lze vše dělat i bez učebnice.

Ve třetí nahrávce uslyšíte text v angličtině a vaším úkolem je přeložit jej do češtiny.

Ve čtvrtém poslechu napřed uslyšíte českou větu, pak následuje mezera a nakonec uslyšíte větu anglicky. Žáci mají za úkol v dané mezeře říci správný překlad do aj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *