Tvoříme present continuous tense

Když se s žáky učíme tvořit present continuous tense, tak napřed začneme jeho formou. Pomocí prezentace vysvětlím, jak se tento čas tvoří a pak daný tvar pečlivě procvičujeme.

V následující hodině je třeba se věnovat tvaru s koncovkou -ing. Znovu napřed vše vysvětlím a pak se věnuji procvičování. Následující materiály jsou určeny pro online a distanční výuku, případně pro práci na interaktivní tabuli.

Present continuous form

Pomocí následující prezentace vysvětlím, jak se present continuous tense tvoří a používá. Hned na začátku se věnuji všem tvarům.

Pak přijde čas na procvičení. Žáci mají za úkol doplnit do vět sloveso v přítomném čase průběhovém:

V tomto cvičení mají žáci rozdělit věty na ty, které jsou přítomném čase prostém, přítomném čase průběhovém a nesmyslné.

Koncovka – ing

V následující hodině je třeba se věnovat koncovce -ing. Znovu začnu prezentací na toto téma.

Pak si vše procvičíme v následujícím online kvízu:

Doufám, že Vám tyto materiály přijdou vhod a pomohou Vašim studentům zvládnout present continuous tense.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *