Project 1, Unit 1B – Fráze

Mnoho lidí je přesvědčeno, že Total Physical Response je nejlepší způsob, jak se učit cizí jazyk. Toto přesvědčení nesdílím (tím netvrdím, že vím, co je nejlepší 🙂 ), ale myslím si, že v některých situacích je velmi vhodná. Třeba, když máme učit pokyny v angličtině.

V učebnici Project 1 4th Edition, Unit 1B obsahuje velké množství anglických pokynů, které se mají žáci naučit. Jejich znění a překlad najdete v následujícím dokumentu.

Vytiskněte výše uvedené tabulky a nastříhejte je tak, aby každý žák měl jednu.

Pak čtěte jednotlivé pokyny a žáci je musí provést. Své pokyny zrychlujte. Žáci se mohou dívat do tabulky, aby se cítili bezpečně.

Pak nechte žáky číst a plňte jejich pokyny.

V další fázi žáci pracují ve dvojicích. Jeden dává pokyny a druhý je plní. Po pár minutách si vymění role.

Následující aktivity, už neodpovídají TPR, ale mně připadají užitečné. Žáci nadále pracují ve dvojicích. Jeden předvádí plnění jednoho z pokynů a druhý musí říci daný pokyn. Po chvíli si žáci role vymění.

V poslední fázi jeden žák čte český překlad a druhý jej překládá do angličtiny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *