Project 3, Unit 5B – Vocabulary Run

Mnoho lidí tvrdí, že žáci by se měli v hodinách více hýbat a že čím více pohybu budou mít, tím lepší budou jejich studijní výsledky. Ze své zkušenosti však musím říci, že jsem tento efekt nikdy ve třídě nepozoroval. Ale i tak si myslím, že hodiny by měly být pestré, a proto sem tam nějakou pohybovou aktivitu zahrnu. Například v unitu 5B učebnice Project 3, 4th Edition, používám Vocabulary Run.

Pro Vocabulary Run budete potřebovat tabulku s českými slovíčky pro každého žáka (na straně 2 jich najdete 6) a dvě kopie vět ze strany 1 následujícího dokumentu.

Věty pověste buď na konec třídy, nebo na chodbu kousek od Vaší třídy. Ve třídě dejte každému žákovi tabulku s českými slovíčky. Žáci si nachystají něco na psaní.

Jejich úkolem je vyplnit tabulku pomocí tučných slovíček, která jsou ve větách na chodbě. Žáci mohou psát jen na své lavici, nesmí si nic fotit a nesmí opisovat od souseda. Radit si však navzájem mohou a na chodbu mohou jít kolikrát potřebbují.

Většina žáků zvládne vyplnit svou tabulku asi za 5 minut. Je však nutné nastavit pravidlo, že na chodbě žáci nesmí mluvit, aby nerušili ostatní třídy.

Jakmile jsou všichni žáci hotovi, zkontrolujeme jejich odpovědi a napíšeme správná slovíčka na tabuli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *