Project 2, Unit 5 Across the Curriculum – Clap your Hands

Vytiskněte následující seznam slovíček. Budete potřebovat pro každého studenta jednu tabulku, ale na začátku aktivity si nechte tabulky u sebe.  

Postavte žáky do kruhu a zadejte každému žákovi jedno slovíčko k zapamatování. Například, žák po Vaší pravici si musí zapamatovat slovíčko FEDERAL a jeho český překlad.  

Jakmile mají všichni žáci jedno slovíčko, nacvičíme se žáky jednoduchý úkon. Dvakrát tleskneme a první po Vaší pravici řekne své slovíčko anglicky, dvakrát tleskneme a řekne je česky. Takto necháme všechny žáky říci svá slovíčka.  Ve druhém kole už necháme žáky říkat svá slovíčka jen anglicky. Ve třetím kole dojde ke změně. Dvakrát tleskneme a první žák po Vaší pravici řekne své slovíčko anglicky, dvakrát tleskneme druhý zopakuje slovíčko prvního žáka, dvakrát tleskneme a řekne svoje slovíčko. Dvakrát tleskneme a třetí žák řekne slovíčko prvního žáka, dvakrát tleskneme, řekne slovíčko druhého žáka, dvakrát tleskneme a řekne své slovíčko. Takto pokračujeme dál a dál, dokud vyučující neodříká všechna slovíčka. (Samozřejmě, že pomáháme slabším žákům a napovídáme jim).

 Ve čtvrtém a pátém kole dvakrát tleskneme a všichni zaráz říkají slovíčka.  Jakmile ukončíme páté kolo, rozdáme žákům tabulky. Žáci do druhého sloupce vyplní české překlady anglických slovíček. Jejich odpovědi zkontrolujeme.

Žáci si pak v tabulce zakryjí první sloupec a snaží se doplnit slovíčka do třetího sloupce. Své odpovědi si poté zkontrolují v prvním sloupci a opraví si své chyby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *