Project 2 Unit 3 Across the Curriculum – Brožura slov

Aktivita Brožura funguje následovně. Vytiskněte následující pracovní list. Nejlépe by bylo vytisknout tento dokument jako brožurku, tzn. že na jednom listě budete mít všechny čtyři stránky, a když list uprostřed zohnete, vznikne Vám knížečka.

Přečtěte slovíčka z první tabulky nahlas a studenti je budou opakovat po Vás. Pak nechte žáky číst slovíčka anglicky a opravujte jejich chyby ve výslovnosti. Dejte žákům asi minutu na zapamatování si slovíček z první tabulky.

 Jakmile minuta uplyne, pustí se do druhé tabulky. Zde slovíčka musí přeložit a napsat do daného rámečku. Pokud je slovíčko anglicky, napíší jej česky. Pokud je česky, napíší jej anglicky.

Pak se dostanou ke třetí tabulce. Znovu s nimi nadrilujte výslovnost, dejte jim minutu na naučení se slovíček a pak je nechte vyplnit čtvrtou tabulku překlady.

Pátou tabulku by bylo ideální vyplňovat až v následující hodině, protože obsahuje mix slovíček z první a třetí tabulky.

Tato metoda funguje skvěle a obzvláště žáci s poruchami učení pomocí této metody slaví velké úspěchy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *