Project 2 Unit 3B – Thematic set

Pro žáky by bylo nejlepší, kdyby nová slovíčka byla uspořádána tématicky (thematic sets). Bohužel prakticky všechny učebnice organizují slovíčka do sémantických celků (semantic sets), což učení ztěžuje.

Pro vysvětlení, tématický celek zahrnuje slovíčka, která popisují nějakou myšlenku ( např. Zelená žába skočila do hlubokého rybníka. Green, frog, dive, deep, pond). Sémantický celek obsahuje slovíčka k danému tématu (např. sémantický celek pokoje obsahuje slova kitchen, bedroom, bathroom, living room atd.)

V lekci 3B učebnice Project 2 čtvrtá edice jsem se pokusil zorganizovat slovíčka do tématických celků, aby se žákům lépe učila. Zde je pracovní list, který bude potřebovat každý z žáků:

První fáze je stejná jako u všech mých aktivit. Začínáme výslovností. Učitel přečte slovíčka z tabulky a žáci je opakují. Pak čtou žáci sami a učitel opravuje jejich výslovnost.

Po výslovnosti dejte žákům minutu a půl na naučení se slovíček. Pak přečtěte větu pod tabulkami a požádejte žáky, aby ji přeložili do češtiny. V této fázi nikdo nic nepíše a vše probíhá pouze orálně.

Jakmile přeložíte všechny věty ústně, řekněte žákům, ať napíší svůj překlad vět na linky v pracovním listě. Překlad zkontrolujte ústně.

V poslední fázi si žáci zakryjí vše, kromě tabulky, kde nejsou anglická slovíčka. Teď mají žáci za úkol napsat do tabulky všechna slovíčka, která si zapamatovali.

V následující hodině by bylo dobré nadiktovat několik vět z pracovního listu žákům česky a oni by je přeložili do angličtiny (nejlépe písemně).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *