Project 3, Unit 1 Across the Curriculum – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a…

Read more »

Project 3, Unit 1 Culture – Piškvorky

Většinou se v rámci jedné lekce snažím neopakovat stejnou aktivitu, ale Piškvorky jsou natolik oblíbené, že si to mohu dovolit. Piškvorky se slovíčky se hrají následujícím způsobem. V první fázi…

Read more »

Project 3, Unit 1D – Remembering tables

V učebnici Project 3 4th Edition, Unit 1D je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet pro aktivitu, která se jmenuje Remembering Tables. Remembering Tables fungují následovně: vytiskněte pro každého žáka následující pracovní…

Read more »

Project 3, Unit 1C – Swimming Pool

Aktivita Swimming Pool funguje následovně. Zase vytiskněte pro každého studenta následující pracovní list. Na začátku projděte s žáky výslovnost slovíček v horní tabulce. Učitel čte slovíčka nahlas a žáci je opakují….

Read more »

Project 3, Unit 1B – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby jakou znám. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho – Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy…

Read more »

Project 3, Unit 1A – Piškvorky

V lekci 1A je poměrně velké množství slovíček, a proto jsem je zpracoval do aktivity, kterou jsem nazval Piškvorky. Hra se hraje následujícím způsobem. V první fázi žákům rozdám seznam…

Read more »

Project 3, Introduction – Brožura

Aktivita Brožura může vypadat jako velká nuda, ale ze své zkušenosti vím, že funguje. Vytiskněte následující pracovní list, nejlépe oboustranně. Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas a studenti je budou…

Read more »