project 2 Unit 2 testy na slovíčka

Project 2 Unit 2 – testy na slovíčka

Ve všech souborech najdete 4 různé křížovky a 2 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Unit 2A…

Read more »

Tvoříme present continuous tense

Když se s žáky učíme tvořit present continuous tense, tak napřed začneme jeho formou. Pomocí prezentace vysvětlím, jak se tento čas tvoří a pak daný tvar pečlivě procvičujeme. V následující…

Read more »

Project 2 Unit 2 Across the Curriculum – Rhymes

Rhymes je aktivita, která vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová anglická slova budou rýmovat se známými českými slovy, žáci…

Read more »

Project 2 Unit 2D – Brožura slov

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list: Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas a studenti je budou opakovat po Vás. Pak žáci opisují slovíčka do volných řádků v horní…

Read more »

Project 2 Unit 2C – Riskuj

Riskuj je zábavná hra, která slouží k výuce slovní zásoby. Vytiskněte následující pracovní list. Rozstříhejte jej na jednotlivé tabulky. Každý žák bude potřebovat jednu tabulku. V první fázi čtěte anglická…

Read more »

Project 2 Unit 2B – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová angliská slova budou rýmovat se známými českými slovy, žáci si je…

Read more »

Project 2 Unit 2A – slovíčka

Pro výuku těchto slovíček používám metodu Clap Your Hands. Většinou si přeji, aby má skupinka byla co nejmenší, ale v tomto případě větší skupina nevadí. Vytiskněte následující seznam slovíček. Budete…

Read more »

Přítomný čas průběhový

V šesté lekci učebnice Project 1 žáci poprvé narazí na přítomný čas průběhový. V tomto příspěvku bych Vám rád nabídl dva pracovní listy, které používám, aby žáci pochopili, formu a…

Read more »

Project 2 Unit 2 – mock test

Asi před dvěma lety se velkým tématem v našem školství stalo sebehodnocení. Někdo si všiml, že žáci nedokáží posoudit, co umí a co ne. Nevím jak u Vás, ale na…

Read more »

Unit 2 Culture – slovíčka

Po všech letech učení podle učebnice Project, si stále nejsem jistý, zda sekce Culture a Across the Curriculum k něčemu jsou. Každopádně zde jsou zahrnuty, a proto je učím. Jedním…

Read more »