Vocabulary Speaking Activities

Project 3 Unit 2 Vocabulary speaking

Už před osmnácti lety jsem si všiml, že když s žáky dělám Vocabulary Speaking, tak si daná slovíčka pamatují výrazně lépe, než když děláme cokoliv jiného. V té době jsem tomu nepřikládal velký význam a na mnoho let jsem danou aktivitu prakticky nepoužíval. Až v poslední době se k ní zase vracím a jsem rád.

Co je Vocabulary Speaking? Jedná se o jednoduché cvičení, kdy žáci mají doplnit slova do otázek a poté tyto otázky položit svému sousedovi. Trik je v tom, že doplňovaná slova pochází ze seznamu slovíček, která se žáci mají naučit.

Bohužel není úplně jednoduché vytvořit otázky, které by byly pro žáky zajímavé a zároveň obsahovaly potřebná slovíčka. Proto jsem se rozhodl nasdílet své vytvořené sady otázek a doufám, že pokud máte nějaké své, že se o ně podělíte i vy se mnou.

Zde najdete otázky k Unitu 2 v učebnici Project 3, 4th Edition.

Unit 2A

Unit 2B

Unit 2C

Unit 2D

Unit 2 – all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *