Invitations – speaking

Project 3 Unit 1D Invitations speaking activity

Když jsem byl malý stále nám opakovali, že opakování je matka moudrosti. V poslední době se od drilování upouští, ale já si myslím, že to je škoda. Obzvláště v cizím jazyce to je extrémě důležité a vede to k hlubokému zapamatování dané látky. Navíc i v krásném souhrnu všech vyučovacích metod na https://www.researchgate.net/publication/346459892_Evidence-Based_Practices_of_English_Language_Teaching_A_Meta-Analysis_of_Meta-Analyses zjistíte, že Elicited Imitation (doslovné opakování) je velmi užitečné. Dokonce i celá Pimsleurova metoda výuky cizího jazyka je na tomto způsobu založena. Tak proč to nezkusit i v našich hodinách.

Vanishing drill

Prvně je potřeba naučit se fráze, které chceme, aby žáci používali. Dle mého názoru, nejlepším způsobem je tzv. Vanishing Drill.

Stáhněte si následující prezentaci: Vanishing drill – Invitations

Zobrazte první slide a přečtěte jej se studenty. Dbejte na správnou výslovnost.

Pak zobrazte druhý slide a nechte žáky přečíst dané věty. Některá slova chybí, ale i tak budou žáci schopni vše přečíst. Pak zobrazte další slidy a nechte celou třídu číst. Pokud se ukáže, že někde čtení drhne, opakujte daný slide s menšími skupinkami. Každopádně je nutné, aby se žáci naučili celé dialogy nazpaměť.

Jakmile se dostanete k poslednímu slidu, nečtěte jej, ale přejděte k dalšímu kroku.

Invitations – speaking

Před hodinou vytiskněte a nastříhejte následující pracovní list. Budete potřebovat jeden nastříhaný list do dvojice.

Žáci pracují ve dvojicích. Umístí kartičky obrázkem dolů. Jeden z žáků si vezme jednu kartičku a má za úkol pozvat svého souseda na všechny tři aktivity. Musí však použít všechny tři způsoby zvaní, které jsou na tabuli. Jeho soused přijímá nebo odmítá pozvání podle svého rozhodnutí. Po třech pozváních kartičku odloží a ten žák, který nezval si vezme další kartičku a zve svého spolužáka.

Takto studenti pracují dokud nevyčerpají všechny kartičky nebo učitel aktivity neukončí.

Je dobré po 6 nebo 7 kartičkách vypnout tabuli s prezentací a nechat žáky pracovat bez vět na tabuli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *