Verb to BE – krátká videa

Verb to be krátká videa

Sloveso BE je nejdůležitější sloveso v angličtině.

Následující videa umožňují rychlé opakování všech třech tvarů v přítomném čase.

Žáci navíc dostávají i vizuální podporu, a proto se jim slovesa učí snadněji.

Navíc můžete videa zadat za domácí úkol a ušetřit čas v hodině na jiné věci.

Verb TO BE – prostý drill

Pokud chceme, aby se žák mohl dále rozvíjet, je nutné, aby zvládal všechny tři tvary tohoto slovesa. Toto video má sedm minut a jeho cílem je nadrilovat otázky, kladné a záporné věty se slovesem BE. V hodinách není nutné pouštět celé video zaráz, stačí vždy jen polovina.

Verb to BE – otázky

Ze zkušenosti vím, že největším problémy dělají dětem otázky. V tomto videu se žáci naučí tvořit otázky a velmi rychle si vypracují postup, jak vytvořit otázky z jakékoliv věty se slovesem BE.

Verb to BE – krátké odpovědi

Krátké odpovědi jsou často peklo. Žáci se škvaří a nejsou schopni pochopit, které zájmeno použít. V tomto videu je každý podmět podpořen obrázkem, což vede k rychlejšímu pochopení, jak vybrat správné zájmeno pro krátkou odpověď.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *