Project 3 Unit 1C – board game

Moji žáci si rádi hrají. Z tohoto důvodu jsem vymyslel následující jednoduchou deskovou hru na výuku slovíček. 

Vytiskněte následující herní plán. Herní plán stačí jeden do dvojice nebo skupiny, ale seznam slovíček ze strany 2 bude každý žák potřebovat svůj. Navíc budete potřebovat jednu hrací kostku do skupiny.  

Ještě než začnou žáci hrát, musí se naučit výslovnost a význam jednotlivých slovíček. Výslovnost drilujeme následujícím způsobem. Já čtu anglická slovíčka ze seznamu nahlas a žáci je opakují. Pak celá třída čte slovíčka ze seznamu a já je opravuji.

Ve chvíli, kdy si myslím, že výslovnost je už vcelku v pořádku dám žákům asi dvě minuty na naučení se slovíček. V této fázi je vždy upozorním, že je mnohem účinější zakrýt si anglická slovíčka a zkusit si je vybavit, než číst daný seznam stále dokola.  

Tuto deskovku je možné hrát dvěma způsoby. Pro první hru potřebujete jednu hrací kostku do skupiny a každý žák si najde něco malého, co bude sloužit jako figurka. Žáci si posedají do skupin (2-4 žáci do skupiny jsou ideální) a postaví si své figurky na políčko START. První žák hodí kostkou a posune se o tolik políček, kolik mu padlo na kostce. V každém políčku je jedno až čtyři česká slova. Žák slovíčka přeloží do angličtiny. Za každé slovíčko, které přeloží špatně nebo je nepřeloží vůbec se vrací o jedno políčko zpět (ne však dále než na START). Vítězí žák, který se jako první dostane do cíle.  

Tuto hru lze hrát i ve dvojicích bez kostky. Jeden žák postaví svou figurku na START a druhý na END. Žák posune svou figurku o jedno pole dopředu a říká slovíčka za každé slovíčko, které řekne se posune o jedno políčko dopředu. Například žák na STARTU se posune a ví obě slovíčka, tak se posune o dvě pole dopředu. Pak hraje žák, který je na políčku END. Ten ví ze seznamu jen tři slovíčka, tak se posune o 3 pole. Pokud žák z daného pole neví žádné slovíčko, vezme si seznam slovíček, slovíčka si dohledá, řekne je nahlas, ale neposune se o žádné políčko. Tzn. že v dalším kole je na stejném poli a musí daná slovíčka říci zpaměti. Vítězí žák, který je jako první dostane na výchozí políčko svého soupeře.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *