Unit 8 – Letter from Greg

Letter from Greg Happy Street Unit 8

V učebnici na straně 61 najdeme dopis od Grega. V tomto dopisu je vždy pěkně shrnuta probíraná látka z daného unitu. Bohužel, k dopisu chybí nahrávky. Proto jsem se rozhodl zkontaktovat několik rodilých mluvčích a nahrávky těchto dopisů pořídit.

Když už jsem měl nahrávky hotové, tak jsem z nich udělal i několik zajímavých cvičení. Všechny nahrávky teď můžete najít na těchto stránkách.

Pokud posloucháte dopis poprvé, určitě to dělejte s otevřenou učebnicí. Postupem času můžete nahrávky pouštět i bez učebnice.

Listen and repeat

Následující soubor obsahuje nahrávku celého dopisu ze strany 13. Mezi jednotlivými větami jsou mezery. Žáci poslouchají, čtou v učebnici a v dané mezeře opakují vše, co slyšeli.

Glossika method

Tato nahrávka je trochu jiná. Žáci znovu poslouchají, ale tentokrát uslyší nahrávku anglicky a hned poté česky. Jejich úkolem je zopakovat, to co slyšeli anglicky. I v této fázi mají žáci před sebou otevřené učebnice

Přelož do češtiny

Žáci mají před sebou otevřenou učebnici. Poslouchají a po každé anglické větě je mezera. V této mezeře mají za úkol přeložit, co slyšeli do češtiny. Na konci mezery uslyší správný překlad.

Přelož do angličtiny

V této nahrávce jsou věty a žáci musí překládat to, co slyší do angličtiny. Po pauze uslyší vždy správnou odpověď.

Diktát

V následující nahrávce najdete věty z dopisu od Grega ve formě diktátu. Žáci poslouchají a píší, co slyší. Na začátku uslyšíte celý diktát a poté jsou jednotlivé věty opakovány dvakrát s dostatečně dlouhými mezerami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *