Unit 7 – Letter from Greg

Letter from Greg Happy Street Unit 7

V učebnici na straně 53 najdeme dopis od Grega. V tomto dopisu je vždy pěkně shrnuta probíraná látka z daného unitu. Bohužel, k dopisu chybí nahrávky. Proto jsem se rozhodl zkontaktovat několik rodilých mluvčích a nahrávky těchto dopisů pořídit.

Když už jsem měl nahrávky hotové, tak jsem z nich udělal i několik zajímavých cvičení. Všechny nahrávky teď můžete najít na těchto stránkách.

Pokud posloucháte dopis poprvé, určitě to dělejte s otevřenou učebnicí. Postupem času můžete nahrávky pouštět i bez učebnice.

Listen and repeat

Následující soubor obsahuje nahrávku celého dopisu ze strany 53. Mezi jednotlivými větami jsou mezery. Žáci poslouchají, čtou v učebnici a v dané mezeře opakují vše, co slyšeli.

Glossika method

Tato nahrávka je trochu jiná. Žáci znovu poslouchají, ale tentokrát uslyší nahrávku anglicky a hned poté česky. Jejich úkolem je zopakovat, to co slyšeli anglicky. I v této fázi mají žáci před sebou otevřené učebnice

Diktát

Tato nahrávka obsahuje věty z dopisu ve formě diktátu. V první fázi žáci uslyší celý diktát. Po pauze jsou jednotlivé věty diktovány pomalu a každá věta se opakuje dvakrát. Na závěr zazní celý diktát ještě jednou celý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *