Unit 2 – Letter from Greg

Happy street unit 2 letter from Greg

V učebnici na straně 13 najdeme dopis od Grega. V tomto dopisu je vždy pěkně shrnuta probíraná látka z daného unitu. Bohužel, k dopisu chybí nahrávky. Proto jsem se rozhodl zkontaktovat několik rodilých mluvčích a nahrávky těchto dopisů pořídit.

Když už jsem měl nahrávky hotové, tak jsem z nich udělal i několik zajímavých cvičení. Všechny nahrávky teď můžete najít na těchto stránkách.

Pokud posloucháte dopis poprvé, určitě to dělejte s otevřenou učebnicí. Postupem času můžete nahrávky pouštět i bez učebnice.

Listen and repeat

Následující soubor obsahuje nahrávku celého dopisu ze strany 13. Mezi jednotlivými větami jsou mezery. Žáci poslouchají, čtou v učebnici a v dané mezeře opakují vše, co slyšeli.

Glossika method

Tato nahrávka je trochu jiná. Žáci znovu poslouchají, ale tentokrát uslyší nahrávku anglicky a hned poté česky. Jejich úkolem je zopakovat, to co slyšeli anglicky. I v této fázi mají žáci před sebou otevřené učebnice

Přelož do češtiny

Žáci mají před sebou otevřenou učebnici. Poslouchají a po každé anglické větě je mezera. V této mezeře mají za úkol přeložit, co slyšeli do češtiny. Na konci mezery uslyší správný překlad.

Přelož do angličtiny

V této nahrávce jsou věty v náhodném pořadí a žáci musí překládat to, co slyší do angličtiny. Po pauze uslyší vždy správnou odpověď.

Interaktivní poslech

Pro tuto aktivitu musí mít žáci 4 kartičky s písmeny A, B, C, D. Pusťte nahrávku a žáci musí vybrat správný překlad věty, kterou slyšeli. Svou odpověď ukážou pomocí kartičky s příslušným písmenem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *