Project 1 Unit 5 – online cvičení

online cvičení project 1 Unit 5

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Pomocí těchto cvičení si žáci mohou procvičovat slovní zásobu i gramatiku.

Cvičení na slovní zásobu:

Pro tvorbu cvičení na slovíčka jsem použil nástroj wordwall.net , který funguje velmi spolehlivě a tvorba cvičení je jednoduchá. Jediný problém je, že pokud se přihlásí více žáku najednou, tak se stává, že server chvíli nefunguje. Proto je lepší zadávat tato cvičení za domácí úlohu než v online hodinách.

Unit 5A

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 5A

Unit 5B

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 5B

Unit 5C

V tomto cvičení žáci přiřazují anglická a česká slovíčka. Jejich výsledky se pak zapisují do tabulky.

Project 1 Unit 5C

Unit 5D

V tomto cvičení žáci přiřazují anglická a česká slovíčka. Jejich výsledky se pak zapisují do tabulky.

Project 1 Unit 5D

Opakování slovíček z celého unitu 5

V tomto cvičení žáci přiřazují anglická a česká slovíčka. Jejich výsledky se pak zapisují do tabulky.

Project 1 Unit 5ABCD

Kvíz

Následující cvičení je o něco snazší než přiřazování. Žáci pouze vybírají ze 4 možností ten správný překlad.

Online cvičení na gramatiku

There is/are

V následujících cvičeních žáci procvičují THERE IS a THERE ARE v oznamovacích větách.

There is/There are 1 – Doplňte do textu There is nebo There are

There is/There are překlad – Přetahejte anglická slova na správná místa a přeložte české věty.

There is/There are 2 – Doplňte do textu There is nebo There are ve správném tvaru

There is/There are 3 – Doplňte do textu There is nebo There are ve správném tvaru.

There is / There are otázky a krátké odpovědi – Doplň do vět There is a There are ve správném tvaru. Tentokrát máte tvořit otázky a krátké odpovědi.

There is / There are listening – poslech z unitu 5C

Sloveso CAN

Can ve všech tvarech – vytvořte věty v present simple

Překlady

Článek strana 54 – přeložte tyto věty do angličtiny

Can ve všech tvarech – přeložte tyto věty s CAN

Prepositions of place – přeložte tyto věty s předložkami místa.

Prepositions of place 2 – přeložte tyto věty s předložkami místa.

Věty z unitu 5C – přeložte tyto věty

Věty z unitu 5D – přeložte tyto věty

Věty z unitu 5D supertranslation – do modrých rámečků přetáhněte anglická slova a do žlutých je napište

Text ze strany 60 – přeložte věty

Text ze strany 60 supertranslation – do modrých rámečků přetáhněte anglická slova a do žlutých je napište

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *