Project 1 Unit 3 slovíčka testy

Project 1 Unit 3 vocabulary

Unit 3A

Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3A.

Unit 3B

Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3B.

Unit 3C

Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3C.

Unit 3D

Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3D.

Unit 3AB

Pokud chcete otestovat znalosti žáků ze dvou částí zaráz, můžete zkusit následující testy.

Unit 3CD

Následující test obsahuje slovíčka z unitů 3C a 3D. Tento test neobsahuje verzi pro žáky s SPU.

Incremental vocabulary testing

Pokud chcete vědět, zdali si žáci pamatují slovní zásobu i z předchozích lekcí, můžete zkusit následující testy. Do testů jsou náhodně vybrána slovíčka z lekcí 1 a 2 plus slovíčka z lekcí 3A , 3AB, 3ABC a 3ABCD.

Unit 3A

Tento test obsahuje náhodný výběr slovíček z unitů 1 a 2 plus lekce 3A.

Unit 3AB

Tento test obsahuje náhodný výběr slovíček z unitů 1 a 2 plus lekce 3AB.

Unit 3ABC

Tento test obsahuje náhodný výběr slovíček z unitů 1 a 2 plus lekce 3ABC.

Unit 3ABCD

Tento test obsahuje náhodný výběr slovíček z unitů 1 a 2 plus lekce 3ABCD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *