Project 1, Unit 6B – Remembering tables

V učebnici Project 1 4th Edition, Unit 6B je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet pro aktivitu, která se jmenuje Remembering Tables.

Remembering Tables fungují následovně: vytiskněte pro každého žáka následující list.


Přečtěte 4 slovíčka z první tabulky a žáci je zopakují. Pak jim dejte 20 sekund na zapamatování si daných slovíček.

Po této době si žáci zakryjí levou tabulku a do pravé napíšívšechna slovíčka, která si zapamatovali.

Pak si tabulku odkryjí a zkontrolujísi své odpovědi.

Stejně pokračujíi s dalšími tabulkami. Jen na druhou tabulku mají 30 sekund, na třetí 40 a na poslední zase jen 30 sekund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *