Project 1, Unit 2C – Swimming Pool

Slovíčka z Unitu 2C, učebnice Project 1 4th edition, jsem zpracoval do aktivity, kterou jsem nazval Swimming Pool.

Aktivita Swimming Pool funguje následovně: Vytiskněte pro každého studenta následující list.

Na začátek projděte s žáky výslovnost slovíček v tabulce. Já to dělám tak, že jim napřed slovíčka přečtu a oni je opakují. Pak celá třída čte všechna slovíčka a já je opravuji.

Když se mi zdá, že výslovnost už nám jde, nechám žákům minutu a půl na zapamatování si všech slovíček.

Po devadesáti sekundách si každý žák vybere jeden ze sloupců ve spodní polovině listu. Jakmile řeknu START, každý žák začne odříkávat polohlasem anglicky slovíčka v jeho sloupci. Nesmí žádné slovíčko vynechat, ale může se dívat do seznamu nahoře. Až dojde na konec svého sloupce, zvedne ruku. Jsou-li skoro všechny ruce nahoře, ocením nejrychlejší a nejsnaživější. V dalším kole si žáci musí vybrat jiný sloupec a vše se opakuje.

V poslední fázi si žáci vezmou něci na psaní a mají 4 minuty, aby vyplnili pokud možno všechny 3 sloupce anglickými slovíčky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *