Project 1, Unit 2A – Brožura

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list, nejlépe oboustranně.

Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas a studenti je budou opakovat po Vás.

Pak žáci napíší překlad slovíček z tabulky 2 do jednotlivých rámečků.

Jakmile je většina třídy hotova, pusťte se do třetí tabulky. Vyučující znovu čte slovíčka nahlas a žáci je opakují. Pak žáci čtou slovíčka nahlas a vyučující je opravuje.

Ve čtvrté tabulce žáci zase vyplňují tabulku pomocí překladu daných slovíček.

Pátá tabulka slouží jako opakování, protože obsahuje slovíčka z tabulek jedna i tři. Proto by bylo ideální, kdyby jste tabulku 5 dělali až v následující hodině.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *