Project 3, Unit 6C – Flashcards

Flashcards jsou asi nejplépe prozkoumanou metodou na výuku slovní zásoby a můžete si být naprosto jistí, že funguje. Bohužel mnoho studentů i učitelů neví, jak ji správně používat.

Vytiskněte následující dokument oboustranně.  

Dejte každému žákovi jeden list. Čtěte anglická slovíčka nahlas a žáci po Vás opakují. Pak čtou žáci sami a vy opravujete jejich výslovnost.

Jakmile si jste jistí, že jim výslovnost jde, nechte je rozstříhat papír na jednotlivé kartičky. Žáci si poskládají kartičky se slovíčky do hromádky tak, aby všechny kartičky směřovaly anglickým textem vzhůru. Vezmou si kartičky do ruky, přečtou první slovíčko šeptem anglicky a šeptem řeknou jeho překlad. Otočí kartičku a pokud ji přeložili správně, vloží ji dospodu hromádky. Pokud však udělali chybu, vloží kartičku přibližně doprostřed hromádky. Takto pracují stále dokola 2 minuty. Někteří žáci si po chvíli ozvou, že už to mají, ale důležité je, aby si procházeli slovíčka stále dokola.

 Po dvou minutách si žáci otočí kartičky českým textem k sobě. Teď dělají to stejné, jen překládají z češtiny do angličtiny. Pokud neví, dají kartičku doprostřed, pokud ví, přijde kartička dospodu balíčku. Zase necháme žáky pracovat 2 minuty.  

Pak rozdejte všem žákům jednu tabulku z následujícího dokumentu.

Žáci mají za úkol napsat slovíčka, která si pamatují do tabulky. Své odpovědi si zkontrolují na kartičkách.  

Ideální je, když si žáci na konci hodiny znovu kartičky vytáhnou a slovíčka si zopakují. Na začátku následující hodiny by bylo dobré zase si kartičky projít způsobem, jak je popsáno výše.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *