Project 3, Unit 6A – Swimming Pool

Unit 6A v učebnici Project 3 (4th Edition) obsahuje 20 nových slovíček. Pro tuto lekci jsem si vybral aktivitu, která se jmenuje Swimming Pool.

Tato aktivita funguje následovně. Vytiskněte pro každého studenta následující list.


Na začátek projděte s žáky výslovnost slovíček v tabulce. Já to dělám tak, že jim napřed slovíčka přečtu a oni je opakují. Pak celá třída čte všechna slovíčka a já je opravuji.

Když se mi zdá, že výslovnost už nám jde, nechám žákům minutu a půl na zapamatování si všech slovíček.

Po devadesáti sekundách si každý žák vybere jeden ze sloupců ve spodní polovině listu. Jakmile řeknu start, každý žák začne odříkávat polohlasem anglicky slovíčka v jeho sloupci. Nesmí žádné slovíčko vynechat, ale může se dívat do seznamu nahoře. Až dojde na konec svého sloupce, zvedne ruku. Jsou-li skoro všechny ruce nahoře, ocením nejrychlejší a nejsnaživější.

V dalším kole si žáci musí vybrat jiný sloupec a vše se opakuje.

V poslední fázi si žáci vezmou něco na psaní a mají 4 minuty, aby vyplnili pokud možno všechny 3 sloupce anglickými slovíčky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *