Project 3, Unit 2D – Swimming Pool

Pro slovíčka obsažená v lekci Unit 2D z učebnice Project 3 – 4th Edition jsem vytvořil aktivitu Swimming Pool.

Aktivita Swimming Pool funguje následovně. Zase vytiskněte pro každého studenta následující list.

Na začátku projděte s žáky výslovnost slovíček v tabulce. Přečtěte slovíčka nahlas a žáci je budou opakovat po Vás. Pak celá třída čte všechna slovíčka a Vy je opravujete.

Když se Vám bude zdát, že výslovnost už žákům jde, nechte jim minutu a půl na zapamatování si všech slovíček.

Po devadesáti sekundách si každý žák vybere jeden ze sloupců ve spodní polovině listu. Jakmile učitel řekne START, každý žák začne odříkávat polohlasem anglicky slovíčka v jeho sloupci. Nesmí žádné slovíčko vynechat, ale může se dívat do seznamu nahoře. Až dojde na konec svého sloupce, zvedne ruku. Jsou-li skoro všechny ruce nahoře, oceňte nejrychlejší a nejsnaživější. V dalším kole si žáci musí vybrat jiný sloupec a vše se opakuje.

V poslední fázi si žáci vezmou něci na psaní a mají 4 minuty, aby vyplnili pokud možno všechny 3 sloupce anglickými slovíčky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *