Project 3, Unit 2C – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová anglická slova budou rýmovat se známými českými slovy, žáci si je snadněji zapamatují.

Zde je pracovní list, který využívá tohoto principu pro výuku nových slovíček. Vytiskněte jednu kopii pro každého žáka (nejlépe oboustranně).

S tímto pracovním listem pracujeme následovně. Napřed si přečteme veršíky z první části. Jednotliví žáci čtou tyto verše nahlas a já opravuji případné chyby ve výslovnosti.

Pak já čtu jednotlivé řádky, ale vynechám anglické slovíčko. Žáci poslouchají a dívají se do pracovního listu a říkají vynechaná slovíčka.

V další fázi říkám jen česká slova a žáci říkají slovíčka anglicky. Stále se mohou dívat do pracovního listu. Pak dostanou asi minutu na studium daných slovíček, po které si papír otočí a musí doplnit chybějící slovíčka do veršů.

Ve chvíli, kdy je jasné, že si už na nic dalšího nevzpomenou, požádám žáky, aby si zkontrolovali a doplnili své odpovědi.

V další fázi si žáci zase pracují na druhé straně. Zakryjí si vše, kromě českých slovíček a linek nalevo a na linku napíší překlad slovíčka. Pak si zkontrolují a doplní své odpovědi.

Zní to poměrně složitě, ale musím říct, že mé žáky tato aktivita baví.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *