Project 3, Unit 1C – Swimming Pool

Aktivita Swimming Pool funguje následovně. Zase vytiskněte pro každého studenta následující pracovní list.

Na začátku projděte s žáky výslovnost slovíček v horní tabulce. Učitel čte slovíčka nahlas a žáci je opakují. Pak celá třída čte všechna slovíčka a učitel je opravuje.

Když se zdá, že výslovnost už žákům jde, nechte žákům minutu a půl na zapamatování si všech slovíček.

Po devadesáti sekundách si každý žák vybere jeden ze sloupců ve spodní polovině listu. Jakmile řeknu START, každý žák začne odříkávat polohlasem anglicky slovíčka v jeho sloupci. Nesmí žádné slovíčko vynechat, ale může se podívat do seznamu nahoře. Až dojde na konec svého sloupce, zvedne ruku.

Jsou-li skoro všechny ruce nahoře, ocením nejrychlejší a nejsnaživější. V dalším kole si žáci musí vybrat jiný sloupec a vše se opakuje.

V poslední fázi si žáci vezmou něci na psaní a mají 4 minuty, aby vyplnili pokud možno všechny 3 sloupce anglickými slovíčky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *