Project 2, Unit 6A – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Používám ji už mnoho let a je doopravdy nejlepší a navíc je velice jednoduchá. K této aktivitě potřebujete jen seznam slovíček a kartičku, kam budou žáci psát zapamatovaná slovíčka.

Já ještě používám powerpointovou prezentaci, se slovíčky, ale to není nutné. Napřed vysvětlím, jak používat tuto aktivitu s PowerPointem a potom jak bez něj. Následující prezentace je na slovíčka z Unit 6a Project 2 4th Edition.

Na začátku bude obrazovka prázdná. Klikněte a objeví se první slovíčko anglicky. Řekněte je anglicky a česky a žáci je zopakují anglicky. Řekněte slovíčko česky a žáci je musí říci anglicky. Znovu klikněte a objeví se druhé slovíčko anglicky. Zase je řekněte anglicky a česky a žáci zopakují. Pak řekněte náhodně první nebo druhé slovíčko česky a žáci je řeknou anglicky. Pak zobrazte třetí slovíčko a pokračujte dále. Vždy dáte nové slovíčko a pak zkoušíte ta starší. Zkoušení starších slovíček zakončete vždy novým slovíčkem.

Takto pokračujte až do konce prezentace, kdy se Vám na obrazovce objeví konec prezentace. Pak rozdejte následující kartičky.

Pak vytiskněte následující stranu a rozstřihněte ji v polovině. Posaďte žáky do dvojic a jednomu dejte pravou stranu a druhému levou.

Žáci pracují s horní částí pracovního listu a snaží se do tabulky vyplnit slovíčka, která se naučili. Jak dopíší, ukažte všechna slovíčka na tabuli, a žáci si zkotrolují a opraví své tabulky.

Pokud nemáte ve třídě projektor, pak stačí psát slovíčka na tabuli a pak žákům říci, aby se otočili k tabuli zády a zkusili napsat všechna slovíčka, která si pamatují.

Po vyplnění tabulek, každý z žáků zkusí dokončit věty pod tabulkou. Pak posaďte žáky do skupin, aby všichni měli stejné věty. V těchto skupinách si žáci zkontrolují a doplní své věty.

Potom se vrátí do svých dvojic a čtou začátky svých vět svému sousedovi a ten musí říci správný konec dané věty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *