Přítomný čas průběhový

V šesté lekci učebnice Project 1 žáci poprvé narazí na přítomný čas průběhový. V tomto příspěvku bych Vám rád nabídl dva pracovní listy, které používám, aby žáci pochopili, formu a základní použití tohoto času.

Následující pracovní list se skládá ze dvou stran.

V první cvičení mají žáci za úkol pojmenovat lidi na obrázku.

Ve druhém cvičení si žáci zakryjí cvičení 1 a zkusí doplnit chybějící slova.

Ve třetím cvičení žáci dávají sloveso v závorce do správného tvaru.

Ve čtvrtém cvičení mají žáci za úkol napsat, co se děje na daném obrázku.

V pátém cvičení žáci napíší vlastní odpovědi v přítomném čase průběhovém.

Po těchto cvičeních teprve žáků vysvětlím, jak se tvoří přítomný čas průběhový pomocí následujícího obrázku:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *