Unit 2 Culture – slovíčka

Po všech letech učení podle učebnice Project, si stále nejsem jistý, zda sekce Culture a Across the Curriculum k něčemu jsou. Každopádně zde jsou zahrnuty, a proto je učím.

Jedním z velkých problémů je, že v těchto částech se objevuje velké množství nové slovní zásoby, bez níž se nedá daná stránka zvládnout. Proto je nutné je žáky naučit.

V Projectu 2 4th Edition je těch nových slovíček doopravdy hodně, a tak jsme si je rozdělil do dvou aktivit. První z nich se jmenuje Remembering Tables a druhá Swimming Pool. V Remembering Tables jsou ta užitečnější slovíčka a ve Swimming Poolu ta, která stačí umět pasivně.

Remembering Tables fungují následovně: vytiskněte pro každého žáka následující list.

Přečtěte 4 slovíčka z první tabulky a žáci je zopakují. Pak jim dejte 20 sekund na zapamatování si daných slovíček. Po této době si žáci zakryjí levou tabulku a do pravé napíší všechna slovíčka, která si zapamatovali. Pak si tabulku odkryjí a zkontrolují si své odpovědi.

Stejně pokračují i s dalšími tabulkami. Jen na druhou tabulku mají 30 sekund, na třetí 40 a na poslední zase jen 30 sekund.

V následující hodině děláme swimming pool. Zase vytiskněte pro každého studenta následující list.

Na začátek projděte s žáky výslovnost slovíček v tabulce. Já to dělám tak, že jim napřed slovíčka přečtu a oni je opakují. Pak celá třída čte všechna slovíčka a já je opravuji.

Když se mi zdá, že výslovnost už nám jde, nechám žákům minutu a půl na zapamatování si všech slovíček.

Po devadesáti sekundách si každý žák vybere jeden ze sloupců ve spodní polovině listu. Jakmile řeknu start, každý žák začne odříkávat polohlasem anglicky slovíčka v jeho sloupci. Nesmí žádné slovíčko vynechat, ale může se dívat do seznamu nahoře. Až dojde na konec svého sloupce, zvedne ruku. Jsou-li skoro všechny ruce nahoře, ocením nejrychlejší a nejsnaživější. V dalším kole si žáci musí vybrat jiný sloupec a vše se opakuje.

V poslední fázi si žáci vezmou něci na psaní a mají 4 minuty, aby vyplnili pokud možno všechny 3 sloupce anglickými slovíčky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *