Will explanation

Will explanation v českém jazyce

Následující infografiku jsem vytvořil pro mé osmáky. Obsahuje stručné vysvětlení, jak se tvoří budoucí čas se slovesem Will a kdy se toto sloveso používá. Snad to bude užitečné i pro Vás.

Will explanation v českém jazyce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *