Project 3, Unit 3 Across the Curriculum – Pracovní list

Někdy není třeba vymýšlet nic složitého a jen použít aktivity, které žáci znají. V následujícím pracovním listě jsem udělal právě toto. Napřed vytiskněte následující seznam slovíček pro každého žáka. Tentokrát jsou slovíčka…

Project 3, Unit 3 Culture – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a…

Unit 3D – slovíčka – Remembering Tables

V učebnici Project 3 4th Edition, Unit 3D je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet pro aktivitu, která se jmenuje Remembering Tables. Remembering Tables fungují následovně: vytiskněte pro…

Piškvorky picture

Unit 3C slovíčka – Piškvorky

Jak jsem napsal již jinde, hra Piškvorky patří mezi nejoblíbenější mezi mými žáky. V tomto příspěvku najdete tuto hru připravenou na slovní zásobu z učebnice Project 3 4th Edition –…

Past Continuous tense

Nedávno jsem zde uveřejnil infografiku vysvětlující rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým. Mají-li však žáci použití těchto časů zvládnout, musí je procvičovat. Proto dnes přicházím se dvěma cvičeními na…

Past Simple and Continuous

V tomto příspěvku bych se s Vámi chtěl podělit o grafické vysvětlení rozdílu mezi minulým časem prostým a průběhovým. Vytiskněte následující dokument, aby každý žák dostal jednu kopii. Na jedné…

Unit 3A – Collocations pracovní list

Ve čtvrté edici učebnice Project 3 je na straně 33 cvičení číslo 3, kde se žáci učí jednoduchá ustálená spojení. Tato slovní zásoba je extrémně důležitá, a proto jsem vytvořil…

Slovíčka unit 3B basketball

Basketball je asi nejjednodušší aktivita na přípravu, kterou znám. Jediné co potřebujete je jedna kostka do dvojice a seznam slovíček. Na záčatku rozdám žákům seznam slovíček i s jejich překladem…