Project 3 Unit 3AB activities

Project 3 Unit 3 Dodatečné Materiály

Učíte-li podle učebnice Project 3, 4th Edition, určitě se Vám budou hodit následujících 15 aktivit a pracovních listů k Unitům 3A a 3B.

Read more »
Project 3 Unit 3 vocabulary tests

Project 3 Unit 3 – testy na slovíčka

Ve všech lekcí souborech najdete 4 různé křížovky a 3 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Unit…

Read more »
Project 3 Unit 3 Mock test

Project 3 Unit 3 – Mock Test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 3 v učebnici Project 3, 4. vydání. Zkušební testy plní následující úkoly: seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném…

Read more »
project 3 unit 3c Furniture vocabulary revision

Furniture vocabulary – Project 3 Unit 3C

Gabriel Wyner ve své knize Fluent Forever tvrdí, že by se žáci měli učit všechna slovíčka bez překladu a pouze pomocí obrázků. Dle jeho teorie, když si slovíčka navážeme na…

Read more »

Project 3, Unit 3 Across the Curriculum – Pracovní list

Někdy není třeba vymýšlet nic složitého a jen použít aktivity, které žáci znají. V následujícím pracovním listě jsem udělal právě toto. Napřed vytiskněte následující seznam slovíček pro každého žáka. Tentokrát jsou slovíčka…

Read more »

Project 3, Unit 3 Culture – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a…

Read more »

Project 3 4th Edition Unit 3 Mock test

Mock testy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak se připravit na skutečný test. V tomto testu žáci zjistí, co se mají doučit a na co se zaměřit. Test je určen…

Read more »

Unit 3D – slovíčka – Remembering Tables

V učebnici Project 3 4th Edition, Unit 3D je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet pro aktivitu, která se jmenuje Remembering Tables. Remembering Tables fungují následovně: vytiskněte pro…

Read more »
Piškvorky picture

Unit 3C slovíčka – Piškvorky

Jak jsem napsal již jinde, hra Piškvorky patří mezi nejoblíbenější mezi mými žáky. V tomto příspěvku najdete tuto hru připravenou na slovní zásobu z učebnice Project 3 4th Edition –…

Read more »

Past Continuous tense

Nedávno jsem zde uveřejnil infografiku vysvětlující rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým. Mají-li však žáci použití těchto časů zvládnout, musí je procvičovat. Proto dnes přicházím se dvěma cvičeními na…

Read more »