Project 3, Unit 4 Across the Curriculum – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a…

Project 3 Unit 4 Culture – Remembering Tables

V učebnici Project 3 4th Edition, Unit 4 Culture je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet…

Project 3, Unit 4D – Brožura

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list nejlépe oboustranně: Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas…

Project 3, Unit 4B – Piškvorky

Na výuku slovíček z unitu 4B, učebnice Project 3 (4th Edition) jsem vytvořil hru Piškvorky. Tuto…

Unit 4C – Slovíčka – Swimming pool

Swimming pool patří mezi mé oblíbené aktivity. Nemusím skoro nic dělat a žáci mají práce nad…

Project 3 Unit 4 zkušební test

Ve třetí edici učebnice Project 3 jsou doopravdy těžké testy. Proto vždy na konci lekce připravuji…