Project 2 unit 2 mock test

Project 2 Unit 2 – Mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 1 v učebnici Project 2, 4. vydání. Zkušební testy plní následující úkoly: seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném…

Read more »
Project 2 Unit 1 Vocabulary tests

Project 2 Unit 1 – testy na slovíčka

Ve všech souborech najdete 4 různé křížovky a 2 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Introduction A…

Read more »

Unit 1 – Across the Curriculum – Swimming Pool

Aktivita Swimming Pool funguje následovně: Zase vytiskněte pro každého studenta následující list. Na začátek projděte s žáky výslovnost slovíček v tabulce. Já to dělám tak, že jim napřed slovíčka přečtu a…

Read more »

Slovíčka – Unit 1D – Brožura

Brožura je už na první pohled staromódní aktivita. Mnozí mladí učitelé se určitě ozvou, že přece moderní generace se nemůže učit tímto způsobem, který vypadá, jako by ho někdo vymyslel…

Read more »

Project 2 Unit 1C – slovíčka – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší…

Read more »

Unit 1B – slovíčka – pracovní listy

Někdy autoři učebnice vytvoří lekci, ve které je třeba 50 nových slovíček. Tato situace nastala v Unitu 1B učebnice Project 2, 4th Edition. Upřímně nevím, jak tolik slovíček žáky v…

Read more »

Unit 1A slovíčka – Basketball

Hry jsou kořením vyučovacích hodin. Stejně jako u koření, člověk by jich neměl používat příliš mnoho, ale bez nich jsou hodiny mdlé a nezajímavé. Pro výuku slovíček už dlouhodobě používám…

Read more »

Project 2 4th edition Unit 1 zkušební test

Následující soubor obsahuje zkušební test k lekci 1 z Projectu 2 4th edition. V pracovním sešitě k této učebnici už najdeme přípravu na test, ale obsažené úlohy nepokrývají celý test,…

Read more »