Tvoříme present continuous tense

Když se s žáky učíme tvořit present continuous tense, tak napřed začneme jeho formou. Pomocí prezentace…

Project 2 Unit 2 Across the Curriculum – Rhymes

Rhymes je aktivita, která vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká…

Project 2 Unit 2D – Brožura slov

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list: Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas a studenti…

Project 2 Unit 2C – Riskuj

Riskuj je zábavná hra, která slouží k výuce slovní zásoby. Vytiskněte následující pracovní list. Rozstříhejte jej…

Project 2 Unit 2B – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a…

Project 2 Unit 2A – slovíčka

Pro výuku těchto slovíček používám metodu Clap Your Hands. Většinou si přeji, aby má skupinka byla…

Přítomný čas průběhový

V šesté lekci učebnice Project 1 žáci poprvé narazí na přítomný čas průběhový. V tomto příspěvku…

Project 2 Unit 2 – mock test

Asi před dvěma lety se velkým tématem v našem školství stalo sebehodnocení. Někdo si všiml, že…

Unit 2 Culture – slovíčka

Po všech letech učení podle učebnice Project, si stále nejsem jistý, zda sekce Culture a Across…

Present simple and continuous drill

Následující jednoduchá presentace slouží k drilování a procvičování přítomného času prostého a průběhového. Použití je velice…