Project 1 unit 6 online

Project 1 Unit 6 – online cvičení

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Avšak v období, kdy jsme zrovna probírali Unit 6, jsme se konečně…

Read more »

Project 2 Unit 6 – testy na slovíčka

Ve všech souborech najdete 4 různé křížovky a 2 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Unit 6A…

Read more »

Project 2, Unit 6 Across the Curriculum – pracovní list

Někdy není třeba vymýšlet nic složitého a jen použít aktivity, které žáci znají. V následujícím pracovním listě jsem udělal právě toto. Na začátek pracovního listu jsem dal seznam slovíček, pak šneka,…

Read more »

Project 2, Unit 6 Culture – Swimming pool

Aktivita Swimming Pool funguje následovně: Zase vytiskněte pro každého studenta následující list. Na začátku projděte s žáky výslovnost slovíček v tabulce. Já to dělám tak, že jim napřed slovíčka přečtu a…

Read more »

Project 2, Unit 6CD – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová anglická slova budou rýmovat se známými českými slovy, žáci si je…

Read more »

Project 2, Unit 6B – Brožura

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list, nejlépe jako brožuru (tzn. všechny 4 stránky na jeden list papíru), a pak jej přehněte uprostřed. Přečtete slovíčka z tabulky 1 nahlas…

Read more »

Project 1 Unit 6 mock test

Zde je zkušební test pro žáky, kteří budou psát test na unit 6 z první učebnice Project.

Read more »

Project 2 Unit 5 a 6 Revision test

Read more »

Drilovací tabulky

Drilovací tabulky jsou jednoduchá a krátká aktivita, ve které si žáci zopakují probíranou gramatiku a vyučující rychle zjistí, zda ji žáci umí nebo ne. V této lekci potřebuji zjistit, zda…

Read more »

Project 2 Unit 6 zkušební test

Zkušební testy jsou skvělé v tom, že žáci si mohou vyzkoušet, co je v testu čeká. Navíc si mohou uvědomit, co jim jde a ve které látce tápou. V našem…

Read more »