Project 1 Unit 3 Mock test

Project 1 Unit 3 Mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 3 v učebnici Project 1, 4. vydání. Zde najdete nahrávku ke zkušebnímu testu: Zkušební testy plní následující úkoly: Jak pracovat se zkušebním…

Read more »

Have got – Speaking

Následujících pět speaking activities umožňuje žákům procvičit si sloveso Have got a slovní zásobu z Unitu 3. V každé z aktivit žáci vyprodukují velké množství daných vět, ve kterých si…

Read more »
Project 1 Unit 3 vocabulary

Project 1 Unit 3 slovíčka testy

Unit 3A Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3A. Unit 3B Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3B. Unit 3C Tento test obsahuje jen slovíčka z unitu 3C….

Read more »
Project 1 Unit 3 online cvičení

Project 1 Unit 3 – Online cvičení

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Pomocí těchto cvičení si žáci mohou procvičovat slovní zásobu i gramatiku. Cvičení…

Read more »

Project 1, Unit 3 Across the Curriculum – Flashcards

Flashcards jsou asi nejplépe prozkoumanou metodou na výuku slovní zásoby a můžete si být naprosto jistí, že funguje. Bohužel mnoho studentů i učitelů neví, jak ji správně používat. Vytiskněte následující…

Read more »

Project 1, Unit 3 Culture – Basketball

Riskuj je zábavná hra, která slouží k výuce slovní zásoby.   Vytiskněte následující pracovní list. Rozstříhejte jej na jednotlivé tabulky. Každý žák bude potřebovat jednu tabulku.   V první fázi…

Read more »
Project 1, unit 2D, piškvorky

Project 1, Unit 3D – Piškvorky

Slovíčka z Unitu 3D v učebnici Project 1 4th Edition jsem zpracoval do hry Piškvorky. Hra se hraje následujícím způsobem. V první fázi žákům rozdám seznam slovíček (viz strana 2)….

Read more »

Project 1, Unit 3C – Basketball

Basketball je asi nejjednodušší aktivita na přípravu, kterou znám. Jediné co potřebujete je jedna hrací kostka do dvojice a seznam slovíček. Na záčatku rozdám žákům seznam slovíček i s jejich…

Read more »

Project 1, Unit 3B Adjectives – Pracovní list

Lekce Unit 3B z učebnice Project 1, 4th Edition, obsahuje ještě navíc sekci věnující se přídavným jménům. Na tuto sekci jsem vymyslel následující pracovní list. Na začátku pracovního listu najdete…

Read more »

Project 1, Unit 3B – Remembering tables

V učebnici Project 1 4th Edition, Unit 3B jsem zpracoval do aktivity, která se jmenuje Remembering Tables. Remembering Tables fungují následovně: vytisknětepro každého žáka následující list. Přečtěte 4 slovíčka z první tabulky a žáci je…

Read more »