Project 1, Unit 2 Across the Curriculum – Swimming pool

Pro slovíčka Unit 2 Across the Curriculum z učebnice Project 1 4th Edition, jsem si zvolil…

Project 1, Unit 2 Culture – Piškvorky

Piškvorky s anglickými slovíčky se hrají následujícím způsobem. V první fázi žákům rozdejte seznam slovíček (viz…

Project 1, Unit 2D – Remembering Tables

V učebnici Project 1 4th Edition, Unit 2D je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet pro…

Project 1, Unit 2C – Swimming Pool

Slovíčka z Unitu 2C, učebnice Project 1 4th edition, jsem zpracoval do aktivity, kterou jsem nazval…

Project 1, Unit 2B – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize…

Project 1, Unit 2A – Brožura

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list, nejlépe oboustranně. Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas…

Unit 2 zkušební test

V poslední době se mi velice osvědčilo před skutečným testem s žáky napsat tzv. mock test.…