Sloveso HAVE GOT

Sloveso HAVE GOT bývá druhé sloveso, které se žáci na základní škole učí. Mohu-li mluvit sám…