Sloveso HAVE GOT

Sloveso HAVE GOT bývá druhé sloveso, které se žáci na základní škole učí. Mohu-li mluvit sám za sebe, nejsem z toho moc šťastný. Toto sloveso se chová nepravidelně a někteří…

Read more »