Project 3 Unit 1D Invitations speaking activity

Invitations – speaking

Když jsem byl malý stále nám opakovali, že opakování je matka moudrosti. V poslední době se od drilování upouští, ale já si myslím, že to je škoda. Obzvláště v cizím…

Read more »

Have got – Speaking

Následujících pět speaking activities umožňuje žákům procvičit si sloveso Have got a slovní zásobu z Unitu 3. V každé z aktivit žáci vyprodukují velké množství daných vět, ve kterých si…

Read more »
Opakování slovní zásoby pro učebnice Project 1-4

Procvičování slovní zásoby

Domácí příprava je důležitá. Většina škol nabízí pouze 3 hodiny anglického jazyka a týdně a to nestačí. Ideální by bylo mít angličtinu 5 dní v týdnu a v malých skupinkách….

Read more »

Project 4, unit 1, Mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 1 v učebnici Project 4, 4. vydání. Zkušební testy plní následující úkoly: seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném…

Read more »

Project 4, Unit 2 mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 2 v učebnici Project 4, 4. vydání. Zkušební testy plní následující úkoly: seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném…

Read more »
Dictations instructions

Project 1, Unit 1B – TPR

V unitu 1B se žáci mají naučit instrukce. Už ve svém příspěvku na slovíčka z Unitu 1B vysvětluji, jak tyto instrukce učím. V tomto kratičkém článku bych se s Vámi…

Read more »
grammarlane homework site

My Dream Homework Site

Už několik let sním o webové stránce s domácími úkoly. Tato stránka by měla obsahovat různé typy cvičení od křížovek, přes diktáty až po hry. Ve chvíli, kdy žák dokončí…

Read more »
Project 1 unit 6 online

Project 1 Unit 6 – online cvičení

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Avšak v období, kdy jsme zrovna probírali Unit 6, jsme se konečně…

Read more »
Project 2 Unit 5 vocabulary

Project 2 Unit 5 – testy na slovíčka

Ve všech souborech najdete 4 různé křížovky a 2 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Unit 5A…

Read more »
Project 2 Unit 3 vocabulary

Project 2 Unit 3 testy na slovíčka

Ve všech souborech najdete 4 různé křížovky a 2 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Unit 3A…

Read more »